Ömür Doğan

Ömür Doğan

1

Yazı

Farklı şirketlerde insan kaynakları yöneticiliği, insan kaynakları danışmanlığı ve eğitmenlik yaptı. İnsan kaynakları yönetimini profesyonel faaliyet olmanın ötesinde görüyor. Şirketlerin ve insanların sahip oldukları kaynakların farkında olmasını çok önemsiyor. Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Sosyolojisi bölümünde şirket içi eğitimlere yetişkin eğitimi ve eğitim sosyolojisi perspektifi ile bakan bir tez yazdı. Eğitimlerinde yaratıcı dramayı ve drama tekniklerini kullanıyor. Hem TEGEP’in hem de Çağdaş Drama Derneği’nin aktif üyesi. Bir süredir kendi yarattığı markası olan Yaratıcı Yaşam Atölyesi markası ile eğitimler tasarlayıp kurumlara özel eğitim çözümleri sunuyor. Özetle, kendisini en çok yaratıcılık ve öğrenen insan olmakla tanımlıyor. İnsanların yaşamlarına daha yaratıcı bakmalarına hizmet etmeye kendini adamış bir eğitimci. Bir amacı var ve yaşam amacının, insanın hayatına anlam kattığına inanıyor.

Hayat Bir Tiyatro Sahnesiyse, Yaratıcı Drama O Hayatın Provasıdır!

Bugünlerde çok sık konuşulduğu gibi dijitalleşme, robotlar, yapay zeka, endüstri 4.0 vb. filmlerde gördüğümüz gelecek olmaktan çıktı. Denilebilirse gelecek, geldi, şimdi ve burada! Bu hızlı değişimin sonucu yaşadığımız dünyanın hali ise hepimizin bildiği gibi değişkenlik, kesinsizlik, karmaşıklık ve belirsizlik. Dolayısıyla, hızlı değişim karşısında aynı kalmamak ve aynılaşmamak için çevikliğe, yenilenmeye, adaptasyon yeteneğine ve yaratıcı olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Buradaki yazılar yazarların görüşleri olup TEGEP’in resmi görüşü değildir. TEGEP Gizlilik Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.