Gerçek Çavuşoğlu
Gerçek Çavuşoğlu

2019 Kurumsal Eğitim Araştırması

Günümüzde, kurumların tüm planlama ve yatırımlarını bilgiye dayalı olarak yapma ihtiyacı, eğitim ve gelişim alanında da sağlıklı bir veri tabanı oluşturulmasını gerekli kılıyor. Bu gereklilikten yola çıkarak yürütülen Kurumsal Eğitim Araştırması, sektörün ihtiyacı olan sağlıklı bir kıyaslama tabanının oluşmasına hizmet ediyor. Ayrıca her yıl yapılan ölçümler sonucu belirginleşen eğilimler, alanın yönetimi açısından her kuruma kendini değerlendirme ve kıyaslama fırsatı sunuyor.
Kurumsal Eğitim Araştırması 2019
2018 verileri üzerinden 2019 yılında yapılmış olan TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması sonuçları geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Ortalama çalışan sayısı 5.229 olan, 22 farklı sektörden 97 şirketin katıldığı araştırmada, kurumsal eğitim ve gelişim ile ilgili 17 farklı alana dair sorgulama yapıldı. Araştırma raporunda, önceki iki yılın Kurumsal Eğitim Araştırması verileri ve aynı dönemde daha küresel ölçekte hazırlanan ATD (Association for Talent Development) Endüstri Raporu verilerine de karşılaştırmalı olarak yer verildi.
2019 Kurumsal Eğitim Araştırması sonucu ortaya çıkan bazı dikkat çekici sonuçlar ise şöyle:  
Eğitim birimleri çalışan sayılarında geçtiğimiz yıl görülen düşüş, bu yıl da devam ediyor.Katılımcı şirketlerden gelen yanıtlara göre, eğitim birimlerindeki ortalama çalışan sayısı bu yıl 9,25 oldu. Bu göstergede 2016 yılından bu yana yaşanan düşüş dikkat çekici gözüküyor. Bu da gösteriyor ki 2019 yılında TEGEP araştırmasındaki şirketlerde görev yapan eğitim/gelişim profesyonelleri son üç yıldır artan şekilde daha çok çalışana destek veriyor.
Şirketler iç eğitmenlik mekanizmasını önemsiyor.Sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımı açısından formal şekilde yapılandırılması gereken bir süreç olan iç eğitmenlik süreci, pek çok şirketin gündeminde. Buna göre, şirketlerin %68’inin bünyelerinde iç eğitmenlik sürecini hayata geçirdikleri, %23’ünün de bu yönde çalışmalarının olduğu görülüyor.
Eğitim yatırımları daha çok işle ilgili alanlarda yapılmaya devam ediyor.En çok eğitim yapılan içerik alanlarına dair verilere bakıldığında; tüm eğitimlerin yaklaşık olarak %60’ının işle ilgili alanlarda,  %28’inin “davranışsal alanlarda, her iki türde eğitimleri de içeren ve ayrıca sorgulanan alan olan oryantasyon programlarının ise %12’lik bir oranda olduğu görülüyor.
Şirketlerin %84’ü dijital eğitim içeriği üretebiliyor.Bu yıl ilk kez sorgulanan bir konu ise, kurumların kendi imkanları ile yaptığı dijital üretimler oldu. Şirketlerin %84’ü dijital içerik üretebildiğini ifade ediyorlar ve sırayla; basit e-eğitim/video, ileri düzey e-eğitim/video, animasyon, mobil oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları bu alandaki üretimlerini oluşturuyor.
Eğitim ve gelişim alanında önem kazanacak konular
Eğitim profesyonelleri, deneyim ve gözlemleri doğrultusunda önümüzdeki birkaç yıl içinde eğitim ve gelişim alanında aşağıdaki konuların önem kazanacağını düşünüyor:
-Teknoloji tabanlı eğitimler önem kazanmaya devam edecek,
-Deneyime dayalı programlar artacak,
-21. yy yetkinlikleri gibi yeni yetkinlik alanları üzerine odaklanılacak,
-Mikro öğrenme ve bireyselleştirme çabaları artacak,
-Değeri gösterme konusu hep gündemde olacak.
2019 verileri ile 2020 yılında gerçekleştirilecek Kurumsal Eğitim Araştırması ise bu ay başlayacak, tüm kurumların ve meslektaşlarımızın anketin yanıtlanması ve yayılması için desteklerini bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda hedefimiz sektörel kırılımları da içeren raporlar sunabilmek, bunun için çok daha fazla kurumun katkısına ihtiyacımız olacak...
Buradaki yazılar yazarların görüşleri olup TEGEP’in resmi görüşü değildir. TEGEP Gizlilik Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.